શ્રેણીઓ
Uncategorized

Rojmel Jan-2021 Update

ક્રમઅપડેટવિગત
1શુન્ય એન્ટ્રીબે કે તેથી વધુ વર્ષના રોજમેળ લખીયે ત્યારે કોઇ ખાતાંની આખા વર્ષ દરમ્યાન એકપણ એન્ટ્રી ન હોય તો એ ખાતું સરવૈયામાં પ્રદર્શિત કરવા શુન્ય રકમની એન્ટ્રી કરવાની થતી હતી અને ધ્યાન બહાર રહી જતાં રોજમેળમાં ભુલ આવવાની શક્યતા રહેતી હતી.હવે શુન્ય રકમની એન્ટ્રી ઓટોમેટિક થઇ જશે !
   
2માર્ક ફોર પંચપેપરને પંચ કરવા કાગળને મધ્યમાં વાળીને માર્ક ન કરવું પડે તે માટે માર્ક માટે એરો આપવામાં આવ્યો છે.(શક્ય એટલા લેન્ડસ્કેપ અને અમુક પોર્ટઇટ રીપોર્ટ માટે )
   
લાઇન કલરમોટાભાગના રિપોર્ટના પેપરમાં એકબાજુ ખાતાનું લિસ્ટ હોય અને બીજીબાજું રકમ હોવાથી લાઇન ટુ લાઇન જોવામાં તકલીફ જેવું લાગતું હતું.મોસ્ટરમાં સહી કરીએ ત્યારે જેમ લાઇન પકડી આપણા ખાનામાં સહી કરીએ એમ! એમાંથી બચવા શક્ય એટલા પત્રકોમાં દર બીજી લાઇનને સ્લાઇડ અલગ કલર આપેલ છે.
   
4મેજિક ફિલ્ટરતમને ખબર જ હશે કે જેટલો સમય વાઉચર એન્ટ્રી કરવામાં જાય છે એના કરતાં વધુ સમય તો એન્ટ્રી શોધવામાં અને સુધારવામાં જાય છે અને આ કામ સરળ(ઝડપી) કરવા વાઉચર એન્ટ્રીના મેનુમાં ચેક અને કરેકટ વિભાગમાં મેજીક ફિલ્ટરનું અપડેટ ઉમેરવામાં આવેલ છે.જેના દ્વારા ફકત બેંક ખાતું , ફકત રોકડ ખાતું , બેંકમાંથી ઉપાડેલ અને રોકડ ખાતે જમા કરેલ એન્ટ્રી એવા ૧૫ જાતના રેડીમેડ મેજીક ફિલ્ટર ઉમેરેલ છે!
   
5ઈન્ફોર્મેશન-લોગોશું તમને ખબર છે ? કોઇપણ પિકચરને SchoolLogo નામ આપી હેલ્પના ફોલ્ડરમાં મુકવાથી રોજમેળના તમામ રિપોર્ટ/પત્રકમાં પ્રદર્શિત થાય છે!
   
6અનુક્રમણિકાઅનુક્રમણિકા ?  તે પણ SMC રોજમેળમાં ? હા. એ નિભાવાવી જરા મુશ્કેલ હોય ઓડીટર દ્વારા છુટ આપવામાં આવે છે.બાકી શિક્ષકોની સહાકારી મંડળીમાં હોય છે અને આપણી શાળામાં પણ આવી શકે છે ! 
   
7બીલ રજીસ્ટર૧.બાય પાર્ટી : પાર્ટી વાઇઝ આંકડા હશે કે કઇ પાર્ટીના કેટલા બીલો છે, કેટલી રકમના બીલો છે.
૨. બાય એકાઉન્ટ : એકાઉન્ટ વાઇઝ આંકડા હશે કે કયા એકાઉન્ટના કેટલા બીલો છે, કેટલી રકમના બીલો છે.
   
8ગ્રાંટ રજીસ્ટર૧.પેઇડ બાય : સંસ્થા વાઇઝ આંકડા હશે કે કઇ સંસ્થાએ કેટલું અનુદાન આપ્યું છે અને ક્યારે ? ક્યારે ?
૨.બાય એકાઉન્ટ : એકાઉન્ટ વાઇઝ આંકડા હશે કે કયા એકાઉન્ટ ખાતે  કેટલું અનુદાન મળ્યું છે અને ક્યારે ? ક્યારે ?
   
9ઈન્ફોર્મેશન- PDFરોજમેળને લગતા તમામ રિપોર્ટો PDF તરીકે સેવ કરવા માટે સેવ એઝ  PDFનું પસંદ કરવું.
   
10ઓટો વાઉચર નંબરઆખા વર્ષના વાઉચર નંબર એક જ ક્લિકમાં ઓટોમેટીકલી અપડેટ કરી શકાશે.
   
11ઓટો ચેક નંબરઆખા વર્ષના ચેક નંબર એક જ ક્લિકમાં ઓટોમેટીકલી અપડેટ કરી શકાશે.
   
12ઓટો કેશબેંકમાથી કેશ ઉપાડની એન્ટ્રી હોય તો બીજી રોકડ ખાતે જમા કરવાની એન્ટ્રી ઓટોમેટીકલી પડશે.
   
13QATસ્મુથ સંચાલન માટે બિન જરુરી Quick Access Toolbar રિમૂવ કરવામાં આવ્યુ.
   
14Grant Byનગરપાલિકા અને મહાનગર પાલિકા માટે ગ્રાંટ આપનાર હેડ ઉમેરવામાં આવ્યા. હવેથી અનલિમિટેડ હેડ ઉમેરી શકાશે !
   
15Single fileએક જ ફાઇલમાં A to Z. UnZip કે UnRar કરવાની જરૂર નહી!
Download : Shivani Accounting Solution with update

Vijay Patel દ્વારા

Primary Teacher

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s