જનરલ રજીસ્ટર

Download : જનરલ રજીસ્ટર સોફટવેર from menu page

૧.વાલી ફોર્મ ( ધોરણ ૧માં દાખલ થતા બાળકો માટે )
૨.જન્મતારીખનો દાખલો ( જનરલ રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ તમામ બાળકો માટે )
૩.લીવીંગ સર્ટી ( શાળા છોડી જતા બાળકો માટે )
૪.બેંક બોનફાઇડ ( નવા દાખલ થતા બાળકોનાં બેંક ખાતાં ખોલવા માટે )
૫.આઇ કાર્ડ ( નવા દાખલ થતા બાળકોનાં બેંક ખાતાં ખોલવા માટે )

Download : જનરલ રજીસ્ટર સોફટવેર from menu page

39 replies on “જનરલ રજીસ્ટર”

સર ….આપે ખૂબ જ સારો પ્રયત્ન કર્યો છે….શાળા માટે ઉપયોગી સોફ્ટવેર બનાવવા બદલ ધન્યવાદ….પ્રણામ….
આપને વિનંતિ કે જો આપે બનાવેલ સોફ્ટવેર ની ફ્રી કી હોય તો મોકલશો..અમે આપના રૂણી રહીશુ….
કી laxmipuradaprathmikshala@gmail.com પર મોકલશો….
આભાર….

સર ….આપે ખૂબ જ સારો પ્રયત્ન કર્યો છે….શાળા માટે ઉપયોગી સોફ્ટવેર બનાવવા બદલ ધન્યવાદ….પ્રણામ….
આપને વિનંતિ કે જો આપે બનાવેલ સોફ્ટવેર ની ફ્રી કી હોય તો મોકલશો..અમે આપના રૂણી રહીશુ….
કી shaukatpochiya@gmail.com પર મોકલશો….
આભાર….

આપનો જનરલ રજીસ્ટર સોફ્ટવેર મારી શાળાને ખુબ ઉપયોગી થશે. શાળા માટે ઉપયોગી સોફ્ટવેર બનાવવા બદલ ધન્યવાદ
ફ્રી સોફટવેરની કી મને મારા ઇ-મેઇલ chhalalaschool@gmail.com પર મોકલવા વિનંંતી.

સર ….આપે ખૂબ જ સારો પ્રયત્ન કર્યો છે….શાળા માટે ઉપયોગી સોફ્ટવેર બનાવવા બદલ ધન્યવાદ….પ્રણામ….
આપને વિનંતિ કે જો આપે બનાવેલ સોફ્ટવેર ની ફ્રી કી હોય તો મોકલશો..અમે આપના રૂણી રહીશુ

સાહેબ ,તમારું સોફ્ટવેર ખુબજ સ્કૂલ ઉપયોગી છે .જેનાથી શાળાનો વહીવટ ખુબજ સરળ બનશે .આપને આવું સોફ્ટવેર બનાવવા બદલ અભિનંદન .મારું ઈ-મેલ sunshipri.ralisana@gmail.com છે .મદદરૂપ થવા વિનંતી .

આપનો જનરલ રજીસ્ટર સોફ્ટવેર મારી શાળાને ખુબ ઉપયોગી થશે. શાળા માટે ઉપયોગી સોફ્ટવેર બનાવવા બદલ ધન્યવાદ.આપને વિનંતિ કે જો આપે બનાવેલ સોફ્ટવેર ની ફ્રી કી હોય તો my email id- vipul.brpss@gmail.com પર મોકલશો..અમે આપના રૂણી રહીશુ

તમે ખુબ સરસ મજાનું સોફ્ટવેર બનાવ્યું છે. શાળા ને સરળ અને સારી રીતે ઉપયોગ માં લઈ શકાય તેવું સોફ્ટવેર છે તે બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર માનીએ છીએ

આપનો જનરલ રજીસ્ટર સોફ્ટવેર મારી ઝરીવાવ શાળાને ખુબ ઉપયોગી થશે. શાળા માટે ઉપયોગી સોફ્ટવેર બનાવવા બદલ ધન્યવાદ
ફ્રી સોફટવેરની કી મને મારા ઇ-મેઇલ panchal 444mahendra@gmail.com પર મોકલવા વિનંંતી.

સર આપનો સોફટવેર શાળા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે.આવા ઉપયોગી સૉફ્ટવેર બનાવવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સર આ સૉફ્ટવેર ની કી મોકલશો તો આપનો કાયમી ઋણી રહીશ

નમસ્કાર…
સાહેબ..
આપના દ્વારા બનાવાયેલ સોફટવેર શાળા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે..
આવા ઉપયોગી સૉફ્ટવેર બનાવવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર…
સર આ સૉફ્ટવેર ની કી મોકલશો તો આપનો કાયમી આભારી રહીશ…

સાહેબ મારે જનરલ રજીસ્ટર સોફ્ટવેર જોઈએ છે.એક્ટિવેશન કેવી રીતે કરવું .મને જણાવવા મહેરબાની કરશોજી.
મારો વોટ્સએપ નંબર 9924308311
Emai-garvarbhokan.gb@gmail.com
આપના માર્ગદર્શન ની અપેક્ષા સહ…..
જય ભારત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s